סטים לבר מצווה וחתנים (4)

תפילין בהמה דקה (2)

תפלין מהודרות בהמה גסה (4)