תקנון האתר

 • אתר מזל טוב המופעל ע"י חברת מזל טוב הבית של התפילין והמזוזות ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת תשמישי קדושה
 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 • הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 • עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה
 • על הלקוח להיות בן 18 ומעלה במידה והלקוח הוא קטין עליו לבצע את פעולת הרכישה באתר בהשגחתו ובאישורו של הורה או אפוטרופוס המקבל על עצמו את תנאי תקנון השימוש באתר. הגולש מתחייב לעשות שימוש באתר בתום לב ולא לבצע פעולה או ניסיון לפגוע באתר או במפעילו.

הרכישה

 • האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
 • ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
 • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
 • מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

החזרות וביטולים

 • ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 15 יום מתאריך רכישת המוצר.
 • במקרה של ביטול עסקה יושב ללקוח הסכום המשולם עבור המוצר בניכוי דמי ביטול 5% מסכום העסקה או 150 שח הנמוך מבניהם, דמי המשלוח לא יושב בביטול העסקה.
 • אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול
 • .מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

 

אספקה והובלת המוצר

 • החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, תוך 7 ימי עסקים.

           בעקבות הקורנה  יתכן זמן נוסף ,אי לכך זמני המשלוח יכולים להיות עד 14 ימי עסקים .

 • החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
 •  משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה, ואין באפשרות הלקוח לאסוף את המוצר ממשרדי החברה/ או שהלקוח רשאי לאסוף את המוצר באופן עצמאי.

      •    עלות המשלוח: בהזמנה מעל 490 ש"ח כולל מע"מ, המשלוח יינתן בחינם. ברכישה של עד 490ש"ח כולל מע"מ, עלות המשלוח היא 50ש"ח כולל מע"מ להזמנה מגדרה חדרה כולל שומרון 

             מעבר לאזורים אלו תוספת של 35 ש"ח
      •    החנות לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
      •     מחיר המוצרים אינו כולל את עלות המשלוח.

שירות לקוחות

 • בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון 0507398246

 

מדיניות האחריות:

– האחריות לבדיקת המוצרים, טיבם, תכונתם, מאפייניהם, והתאמתם לצורכי הלקוח חלה על הלקוח בלבד גם אם לשם ביצוע הרכישה נעזר במידע ו/או מנגנונים המצויים באתר.

– החברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם ללקוח במישרין או בעקיפין בשל איחור באספקה או כתוצאה מכך  שהמוצרים סופקו  לא תקינים או שלא בהתאמה מלאה להזמנה.

– החברה ו/או מי מטעמה לא אחראית בכל דרך שהיא על פעילותו של ספק האינטרנט ו/או הרשת ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחרים על כל מרכיביהם ולא תישא באחריות בגין תקלות, הפסקות, הפרעות, טעויות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח, הימצאות וירוס תוכנה ו/או קובץ הרסני וכיו״ב אשר יתכן ויגרמו ללקוח ו/או לגולש באתר במישרין או בעקיפין.

– החברה מביאה לידיעת הלקוח ו/או המבקר באתר ו/או למי מטעמם כי התיאור הצבעים המידות וכו׳ נסמך על מידע מצד ג׳, החברה לא בודקת מידע זה, שלמותו, דיוקו או התאמתו לתכונות המוצרים בפועל, לפיכך לא תישא החברה ו/או מי מטעמה באחריות בגין אי התאמה למוצר בפועל או בגין חוסר פרטים על המוצר.

– באתר האינטרנט יתכן ויוצג מידע מסחרי פרסומי ו/או קישורים המובילים לאתרי אינטרנט שונים ו/או למידע מסחרי פרסומי אחר, החברה ו/ או מי מטעמה לא תהיה אחראית בכל אופן למידע המסחרי הנ״ל לרבות אמינותו, נכונותו, תכניו ו/או לנזקים מכל סוג שהוא עקיף או ישיר העלול להיגרם ללקוח ו/או למבקר באתר ו/או למי מטעמם ו/או לצד ג׳ מהיחשפות ו/או הסתמכות על המידע הנ״ל.

– הלקוח ו/או המבקר באתר האינטרנט ו/או מי מטעמם מאשר כי אין ולא תהיה לו טענות, דרישות, תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לתכונות האתר ו/או השירות הניתן על פיו, מאפייניו או מגבלותיו או אי התאמה לצרכיו ו/או דרישותיו.

– החברה ו/או מי מטעמה לא תהיינה אחראית לנזקים מכל סוג שהוא העלולים להיגרם ללקוח ו/או למבקר באתר ו/או למי מטעמם כתוצאה מתקלה טכנית ו/או אחרת, אחת או יותר ממרכיבי האתר ו/או שירותיו וכיו״ב.

– החברה נוקטת את האמצעיים המקובלים בלבד על מנת לשמור על סודיות המידע, אך במקרה שאינו בשליטת החברה באם יגרם נזק מכל סוג שהוא עקיף או ישיר לגולש אם מידע זה יאבד או אם יעשו בו שימוש לא מורשה בכל זה החברה לא תהיה אחראית כלל וכלל.

– החברה שומרת לעצמה הזכות למסור את המידע כולו או חלקו לגורמי האכיפה או לגורמים משפטיים ככל שיתבקש ובהתאם לשיקול דעתה .

-ככלל האחריות המלאה למוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר מסורה ליצרן או ליבואן המוצר או לנותן השירות עפ״י התנאים המקובלים אצלם ובכל מקרה לא יעלה על סכום השווה למחיר המוצר או  השירות, אין האחריות מוטלת כלל וכלל על חברת מזל טוב בעלי האתר, אך באם קיבלתם מוצר פגום אנו נשתדל לטפל עבורכם בפניה מול היצרן או היבואן או נותן השירות, השתדלות זו אינה מחייבת בשום אופן את חברת מזל טוב  ו/או מי מטעמה כלל, יובהר בזאת כי חברת מזל טוב  תסייע רק באם המוצר הגיע פגום והפניה אלינו נעשתה בזמן סביר מהגעת המשלוח ובכל מקרה לא יאוחר מ3 ימים, באם התקלקל המוצר לאחר מיכן או שעבר זמן לא סביר או 3 ימים מקבלת המשלוח לא יתקבל סיוע מחברת מזל טוב , עוד יצוין כי בכל מקרה הזיכוי לא יתבצע מיד אלא לאחר החזרת המוצר נבדוק את טענת הלקוח על פגם כל שהוא במוצר לפני הגעתו ללקוח ובאם יתברר טענתו כצודקת ע״פ שיקול דעתנו יזוכה  הלקוח בסכום שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות הנ״ל או יוחלף המוצר בחדש באם יתאפשר זאת .

-כמו כן מוטל על הלקוח לברר את תנאי האחריות אם ישנה על כל מוצר אצל כל יצרן או יבואן או נותן השירות שנציין בדף המכירה של כל מוצר באתר.

-אנו בחברת מזל טוב משתדלים לשווק אך ורק מוצרים איכותיים  מחברות מובילות ומוכרות ואנו משתדלים כמיטב יכולתנו להשביע את רצון הלוקח בצורה המושלמת  ביותר ומקווים שלא נצטרך להגיע לאמור לעיל.

– בכל שאלה או בירור בנוגע למוצרים או שירותים המוצעים באתר ניתן ליצור קשר באמצעות הטלפון, דוא"ל ,או  השארת הודעה במערכת צור קשר.

– באם יתגלו מחלוקות בין הצדדים בנוגע לכל עניין הקשור לאתר יתבררו במידת הצורך בבתי משפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד ועל פי חוקי מדינת ישראל.

 

אבטחת מידע ופרטיות

 • חברת מזל טוב , כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם חברת מזל טוב ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללארשות.
 • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 • החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
 • כפתור "שלח" יש משום הסכמה לחברת מזל טוב או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה: מזל טוב . בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצו להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה התקשרו לטלפון: 0507398246 באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה מזל טוב
 •  אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה

דין וסמכות שיפוט

 • • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב"ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית